top of page
polerowany-beton-barwiony
Krople wody
LOGO CRETE COLORS POLSKA.png

PROFESJONALNE PREPARATY DO POSADZKEK BETONOWYCH I TERRAZZO

JAK TO DZIAŁA

Technologia

Wszystkie dostępne na dzisiejszym rynku utwardzacze i zagęszczacze do betonu zapewniają ogólnie trzy główne korzyści:

 

  • Utwardzenie powierzchniowe

  • Zatrzymanie pylenia

  • Uszczelnianie powierzchni

Korzyści te wynikają z reakcji chemicznej zachodzącej pomiędzy właściwym krzemianem/silikatem, cementem i wodorotlenkiem wapnia (wolnym wapnem) w betonie. Kiedy zachodzi reakcja, tworzą się kryształy, które wypełniają puste pory w mleczku betonu, tworząc utwardzoną i zagęszczoną powierzchnię.

 

Krzemian litu równomiernie wnika w szczelne wykończenie zacieranego mechanicznie, na gładko betonu, szlifowanego i polerowanego betonu, wykończonego "miotełką" lub zacieranego ręcznie. Jest to możliwe dzięki małej strukturze molekularnej.

 

W przeciwieństwie do tego, krzemian sodu jest znacznie większy i ma trudności z równomierną penetracją bardziej zagęszczonych posadzek.

 

Krzemian litu będzie równomiernie reagował, wypełniając wszystkie puste pory, bez niespójności i słabych punktów na powierzchni.

Utwardzacze na bazie sodu lub potasu będą reagować nierównomiernie, dlatego pozostawią słabe punkty na powierzchni, co ostatecznie spowoduje zniszczenie tych obszarów i pylenie.

 

Krzemionka litowa reaguje z wodorotlenkiem wapnia zawartym w betonie, tworząc stabilne struktury krzemionki trójwapniowej, które są nierozpuszczalne, zapewniając większą gęstość i odporność na ścieranie, pylenie i zużycie. W przeciwieństwie do tego, pojedyncza struktura krzemianu sodu stwarza możliwość pogorszenia się, pylenia i ataku na powierzchnię.

 

Powierzchnia betonu, która została utwardzona i zagęszczona poprzez stałą i głębszą penetrację, zapewni zwiększoną twardość, odporność na ścieranie, długoterminową trwałość i powierzchnię odporną na pylenie, dzięki czemu powierzchnia będzie łatwa do czyszczenia i konserwacji.

Zrzut ekranu 2024-06-28 o 18.39.12.png
Zrzut ekranu 2024-06-28 o 21.07.25.png

Niższa lepkość i zasadowość pozwala utwardzaczom litowym C² osiągnąć głębszą

i pełniejszą penetrację. Tworzy to gęstsze, twardsze wiązanie, pozostawiając znacznie mniej nieprzereagowanych cząsteczek wodorotlenku wapnia z szerszym rozkładem cząstek litu podczas absorpcji.

 

Mniejsze cząsteczki litu sprawiają, że reakcja jest bardziej równomierna i spójna, tworząc gęstszą powierzchnię. Z drugiej strony zagęszczacze sodowe i potasowe reagują niekonsekwentnie i nieregularnie, pozostawiając skupiska wodorotlenku wapnia, przereagowanego i nieprzereagowanego, rozproszone po powierzchni betonu, powodując słabsze, nieregularne wiązanie. Stanowi to podstawę potencjalnego problemu, jeśli wilgoć wniknie do podłoża betonowego, inicjując reakcję krzemionki alkalicznej (ASR).

 

Utwardzacze litowe C² reagują z pierwiastkami wapnia w betonie, budując mocne i bardzo stabilne struktury krzemianowe, maksymalizując i wydłużając reaktywność litu. Utwardzacze litowe C² reagują również z wodorotlenkiem wapnia pokrywającym podłoże, tworząc złożone związki krzemianu trójwapniowego, które zatrzymują wilgoć. Związki te blokują mikropory w betonie, praktycznie eliminując wchłanianie wilgoci do podłoża betonowego. Chociaż reakcje te są typowe dla większości zagęszczaczy powierzchniowych, utwardzacze litowe C² reagują pełniej i równomierniej niż sód i potas.

 

Utwardzacze litowe C² nie powodują pękania ani mikro spękań i nie tworzą żelu krzemionkowego uszczelniającego powierzchnię betonu, jak utwardzacze sodowe i potasowe.

 

Utwardzacze litowe C² nie absorbują wody takiej jak sód czy potas i są mniej rozpuszczalne w wodzie. Dzięki temu beton jest bardziej wodoodporny.

 

Utwardzacze litowe C² zapobiegają lub zmniejszają reaktywność krzemionki alkalicznej (ASR). Krzemionka w kruszywach reaguje z zasadami zawartymi w uwodnionym cemencie, tworząc żel, który rozszerza się po wprowadzeniu wody. W wyniku tej reakcji powstają ogromne ciśnienia, które powodują powstawanie pęknięć w betonie  (pajęczynka), które prowadzą do przyspieszonego niszczenia powierzchniowej warstwy ochronnej. Te pęknięcia i mikropęknięcia umożliwiają wodzie wnikanie w podłoże, powodując korozję stali zbrojeniowej, uszkodzenia spowodowane zamarzaniem i rozmrażaniem oraz inne problemy. Utwardzacze litowe C² pomogą utrzymać wilgoć z dala od podłoża i zapobiegną wystąpieniu reakcji chemicznej pomiędzy alkaliami, krzemionką i wilgocią. Reakcje ASR nie zajdą bez wody.

 

Utwardzacze sodowe i potasowe bezpośrednio przyczyniają się do problemu ASR ze względu na samą naturę dodawania potasu i sodu do betonu. Utwardzacze C² na bazie litu, wykorzystujące wyrafinowaną i zastrzeżoną formułę, nie zawierają potasu i sodu. Zagęszczacze C² dostarczają do podłoża betonowego składniki litowe w przeciwieństwie do potasu i sodu.

 

Wszystkie produkty C² Lithium są bezpieczne dla planety.

Jakość, którą możesz zobaczyć
Korzyści

dlaczego lit
Korzyści litu

Zrzut ekranu 2024-06-29 o 00.42.37.png

Wzmocnienie 

Ciekłe utwardzacze/zagęszczacze C² to substancje chemiczne bogate w krzemionkę, które reagują z wodorotlenkiem wapnia zawartym w betonie, wypełniając pory, wzmacniając i utwardzając wierzchnią warstwę ścieralną.

Zrzut ekranu 2024-06-29 o 00.46.53.png

Twardość

Trwałość

Utwardzacze/zagęszczacze w płynie C² są trwalsze niż powłoki nawierzchniowe. Trwałą impregnację powierzchni podłogi można osiągnąć przez cały okres użytkowania betonu przy jednej aplikacji.

Zrzut ekranu 2024-06-29 o 00.51.09.png

Brak przestojów

Twoja podłoga może zostać oddana do użytku natychmiast po zakończeniu procesu aplikacji. Ze względu na czystość procesu i brak toksycznych lub niebezpiecznych substancji chemicznych, podłogi często można serwisować, gdy zakład pracuje w trybie pełnej produkcji.

Zrzut ekranu 2024-06-29 o 00.45.51.png

Doskonała penetracja

Płynne utwardzacze/zagęszczacze C² zawierają również wysoce reaktywny katalizator litowy, który pomaga osiągnąć znacznie większą penetrację powierzchni podłogi i powoduje znacznie szybszą i pełniejszą reakcję z betonem.

Zrzut ekranu 2024-06-29 o 00.46.43.png

Renowacja betonu

W miarę starzenia się betonu mogą pojawić się naprężenia powierzchniowe, rozwarstwienia, podwiniete dylatacje i inne problemy. Płynne utwardzacze/zagęszczacze C² w połączeniu z naszą dostosowaną do indywidualnych potrzeb techniką szlifowania i polerowania mogą usunąć wierzchnią warstwę starego betonu i wzmocnić podłogę, zwiększając jej odporność na uderzenia i ścieranie.

Zrzut ekranu 2024-06-29 o 00.51.17.png

Mniej konserwacji

Mniej konserwacji

Większość systemów podłogowych, w tym płytki i linoleum, wymaga agresywnego szorowania, aby utrzymać czyste środowisko i ładny wygląd. Powierzchnie pokryte płynnymi utwardzaczami/zagęszczaczami C² są dobrze zagęszczone, co zmniejsza powstawanie plam i nie wymagają woskowania ani usuwania w celu utrzymania połysku.

Zrzut ekranu 2024-06-29 o 00.46.00.png

Większa odporność

na ścieranie

Nawet najdoskonalsze nie zabezpieczone posadzki betonowe stosunkowo łatwo ulegają zniszczeniu w warunkach ruchu przemysłowego. Podłogi pokryte płynnymi utwardzaczami/zagęszczaczami C² znacznie poprawią odporność na ścieranie.

Zrzut ekranu 2024-06-29 o 00.46.34.png

Antypoślizgowe

Wypolerowana posadzka, choć błyszcząca, nie tworzy śliskiej podłogi.

Zrzut ekranu 2024-06-29 o 00.51.24.png

Wyższy współczynnik 

odbicia światła

Lepszy współczynnik odbicia i oświetlenie otoczenia

Odblaskowe właściwości zagęszczonej powierzchni podłogi zwiększają oświetlenie obiektów. Zwiększone oświetlenie otoczenia obniży rachunki za energię, a także będzie estetyczne.

Zrzut ekranu 2024-06-29 o 00.46.12.png

Eliminacja pylenia z wykwitów

W zwykłym betonie drobne cząsteczki pyłu są wypychane na powierzchnię pod wpływem siły skierowanej ku górze, zwanej ciśnieniem hydrostatycznym, co powoduje wykwity. Wykwity prowadzą do pylenia. Produkty C² eliminują wykwity i zapobiegają pyleniu już przy jednej aplikacji.

Zrzut ekranu 2024-06-29 o 00.46.24.png

Zmniejszone zużycie opon

Szorstka, nierówna tekstura naturalnego betonu powoduje ścieranie opon, zwiększając ich zużycie. Posadzka betonowa zabezpieczona płynnymi utwardzaczami/zagęszczaczami C² sprawi, że cała powierzchnia będzie gładka, zapobiegając ścieraniu i pozostawiając minimalne ślady opon na powierzchni podłogi. Zwykłe czyszczenie może z łatwością usunąć te skazy powierzchniowe.

Zrzut ekranu 2024-06-29 o 00.46.00.png

Przyjazny LEED

Nie zawiera LZO. Wykorzystuje istniejące powierzchnie podłóg, eliminując powłoki i kierując się w stronę zrównoważonego budownictwa, dzięki czemu jest przyjazny dla każdego projektu LEED.

bottom of page